logo

Stadtplanung in Übach-Palenberg

Navigation

zurück

Klarstellungs-Satzung
Klarstellungssatzung Frelenberg - Windhausen - Zweibrüggen


Ansprechpartner

  • Herr Achim Engels, Telefon: 02451- 979 6012, E-Mail: A.Engels@uebach-palenberg.de
  • Herr Wolfgang Dressel, Telefon: 02451- 979 6013, E-Mail: W.Dressel@uebach-palenberg.de

Verfahrensschritte

  • 11.12.1996, Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB

Anhänge